Cele finansowe

Pozyskane w ramach projektu środki pozwolą na organizację 4 cyklicznych spotkań tutorów akademickich w roku akademickim 2016/17 poświęconych dyskusji nad personalizacją kształcenia, wymianie dobrych praktyk i doświadczeń, przygotowaniu i realizacja zadań projektowych dla studentów wg metody Problem Based Learning. Przewiduje się także zakup materiałów potrzebnych do pracy ze studentami na zajęciach fakultatywnych, tutorialach i seminariach: artykuły papiernicze, udziału w konferencjach studenckich, doktoranckich i metodycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *