Spotkanie CT w listopadzie

Zapraszamy serdecznie na spotkania tutorsko-warsztatowe w ramach Centrum Tutorów, które będą kontynuowane w podobnej formie jak w ubiegłym roku, a zlokalizowane na Wydziałach Filologicznym, Zarządzania i Oceanografii i Geografii.

Pierwsze z nich zaplanowane zostało już na 9 listopada br.(o szczegółach miejsca, godziny oraz programu poinformujemy później)

Podczas spotkania planujemy:

1) przedstawić wizję tematyki oraz formuły Projektu CT UG na rok bieżący – dr Ewa Szymczak,

2) przedstawić informacje ze Spaceru Mentorów – wizje współpracy ze środowiskiem biznesowym dla zaprojektowania innowacyjnych zajęć dla studentów różnych kierunków (metoda PBL) – dr Monika Woźniak,

3) spotkanie z zaproszonym Gościem, Profesor dr hab. Teresą Bauman – rozmowy o obszarze potrzeb doskonalenia umiejętności dydaktycznych aktywnych akademików

4) warsztat diagnozujący obszary potrzeb doskonalenia dydaktycznego – dr Beata Karpińska-Musiał,

5) przedstawić założenia złożonego projektu POWER Wspólny Mianownik – Międzywydziałowy Program Rozwoju Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego – dr Tomasz Zarzycki.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich tutorów, studentów (może naszych tutee), a także zainteresowanych Gości spoza kręgu tutorskiego i zachęcamy do zarezerwowania sobie popołudnia dnia 9 listopada 2016.

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Ewa Szymczak

dr Monika Wożniak

dr Anna Malcer-Zakrzacka