Drugie spotkanie CT UG

9 stycznia 2017 w Instytucie Oceanografii na WOiG w Gdyni odbyło drugie spotkanie CT UG poświęcone międzywydziałowej współpracą w ramach warsztatów projektowych dla studentów.

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia nad rozwiązaniem, których będą pracowali studenci. Tematom i zagadnieniom przypisano tutorów z danych obszarów:

 

 1. NOWOCZESNE METODY PRACY, ROZWOJU I WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (CEN I KURATORIUM WOJEWÓDZTWA_ POMORSKIEGO)
  tutorzy: dr Małgorzata Karczmarzyk (WNS), mgr Jarosław Jendza (WNS)
 2. MODEL BIZNESOWY AKADEMII DLA MENTORÓW – „JA MENTOR”
  tutorzy: dr Monika Woźniak (WZR), dr Agnieszka Pobłocka (WZR)
 3. ANALIZA STRATEGII PROMOCYJNEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UG
  tutorzy: dr Anna Malcer-Zakrzacka, dr Grzegorz Grzegorczyk
 4. STREFA PRZYBRZEŻNA ZATOKI PUCKIEJ – CHRONIMY I ROZWIJAMY
  tutor: dr hab. Urszula Janas prof. UG (WOiG)
 5. SYSTEM OCEN I STRATEGIA BUDOWY KOMPETENCJI DLA FARM FRITES POLAND
  tutor: dr Grażyna Chaberek-Karwacka (WOiG)
 6. SYSTEM MOTYWACYJNY – PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW NAVITEST
  tutorzy: dr Agnieszka Kowalkowska (WB), dr hab. Lucyna Przybylska (WOiG)

Rekrutacja do zespołów przeprowadzona została w oparciu o test, który pozwolił na określenie ról opartych o cechy osobowościowe uczestników. Tutorzy zapoznali się ze swoimi zespołami, których liczebność planujemy poszerzyć w drugiej turze rekrutacji studentów. Obecnie mamy 6 zespołów, do których przypisano łącznie około 15 studentów. Docelowo chcemy objąć programem 30-tu studentów.

Pierwsze spotkania w ramach zespołów odbędą się w lutym 2017 roku. W okresie II – V przewidujemy 4 spotkania po 4 godziny lekcyjne podczas których studenci będą pracowali nad wybranym zagadnieniem (zależnie od formy pracy, spotkania mogą być zastąpione plenerem, wyjściem, wizytą itp.).

Podsumowanie projektu planowane jest na II-gą połowę czerwca – zaprezentowanie na forum efektów pracy nad problemami (prezentacja, projekt, publikacja, raport itp.).

1 2 3 dsc_0979 dsc_0981 dsc_0982 dsc_0984 dsc_0985 dsc_0986 dsc_0987 dsc_0990 dsc_0991 dsc_0992 dsc_0993 dsc_0994 dsc_0995 dsc_0997 dsc_0998 dsc_0999 dsc_1000 dsc_1001 dsc_1005 dsc_1006 dsc_1007 dsc_1008 dsc_1009 dsc_1012 dsc_1013 dsc_1014 dsc_1015 dsc_1016 dsc_1019dsc_1020 dsc_1023