Spotkanie tutorów z dnia 28 stycznia

W ramach działalności Centrum Tutorów UG, w dniu 28 stycznia br. na Wydziale Oceanografii i Geografii, odbyły się warsztaty prowadzone przez Pana Marcina Szalę z Collegium Wratislaviense.

W czasie spotkania tutorzy – nauczyciele akademiccy Wydziału Filologicznego, Wydziału Oceanografii i Geografii, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk Społecznych doskonalili swój warsztat tutorski.

W ramach warsztatów poruszano zagadnienia: Metafora doświadczeń tutorskich, 8 etapów zarządzania zmianą, Czego może nauczyć nas historia?