Ostatnie spotkanie w roku akademickim 2015/2016

Szanowni Tutorzy,

 

Ostatnie w tym roku akademickim spotkanie w ramach działalność Centrum Tutorów UG odbędzie się 23 czerwca (czwartek) na Wydziale Zarządzania UG (Sopot) w godzinach popołudniowych. Szczegóły przekażemy Państwu w późniejszym terminie.

 

Podczas spotkania planujemy

– podsumować miniony roku działalności CT UG oraz pracy tutorskiej,

– zakreślić plan działań na rok przyszły dla Centrum Tutorów UG,

– omówić perspektyw współpracy z Działem Jakości Kształcenia UG,

– wspomnienia z konferencji IQ –odtworzenie (video) wykładu Profesora Axera,

– informacje na temat nowo powołanego przez WOiG czasopisma online: Tutoring Gedanensis.