wyjazd szkoleniowy na Hel

W dniach 15-16.09.br Tutorzy z Wydziału Oceanografii i Geografii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wzięli udział w spotkaniu połączonym z warsztatem szkoleniowym na Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii w Helu. Warsztat Tutor –Mentorem, czyli jak inspirować innych prowadziła Pani Alicja Gotowczyc Prezes Zarządu Forum Mentorów, certyfikowany Biznes Coach, trener.hel_1

Efektami spotkania było podniesienie kompetencji Tutorów oraz zacieśnienie współpracy w ramach dalszych działań rozwojowych między wydziałami związanych z kontynuacją projektu Nauczyciele-nauczycielom Centrum Tutorów UGhel_2