projekt POWER

Tutorzy z Wydziałów Oceanografii i Geografii, Filologicznego, Nauk Społecznych i Zarządzania przygotowali projekt Wspólny Mianownik – Międzywydziałowy Program Rozwoju Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, który został złożony w ramach konkursu POWER Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego ogłoszonego przez NCBiR.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, głównie z Wydziałów Oceanografii i Geografii, Filologicznego, Nauk Społecznych, Zarządzania poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach w zakresie:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w obszarze stosowania narzędzi diagnostycznych, edukacji spersonalizowanej, procesów grupowych, TBL/PBL;

  • umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania aplikacje edukacyjnych i specjalistycznego oprogramowania;

  • rozwój kompetencji językowych dla prowadzących zajęcia w j. obcym;

  • efektywnego zarządzania informacją na potrzeby komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن